REALIZACJE Zobacz dotychczas wykonane wybrane projekty

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

Informacje techniczne:

 • Nazwa obiektu:
  Rozbudowa Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii
  i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy poprzez dobudowę Budynku Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty
 • Lokalizacja obiektu:
  ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany
 • Charakterystyka obiektu:
  Powierzchnia 8000 m2, odział szpitalny, izba przyjęć, zakład naukowy, blok operacyjny (4 sale operacyjne), oddział dziecięcy, zakład implantów, zespół laboratoriów
 • Zakres prac projektowych:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji, chłodu dla klimatyzacji, ogrzewania, zasilania nagrzewnic

Realizacja 2010 / 2011 / 2012

 

(źródło zdjęcia: archimed.pl, whc.ifps.org.pl)

Rozbudowa Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii
i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy poprzez dobudowę Budynku Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty

Szpital Enel-Med przy Al. Solidarności w Warszawie

Informacje techniczne:

 • Nazwa obiektu:
  Przebudowa budynku biurowego przy Al. Solidarności 128 w Warszawie na usługi medyczne (Centrum Medyczne z Funkcją Szpitala)
 • Lokalizacja obiektu:
  Al. Solidarności 128, Warszawa
 • Charakterystyka obiektu:
  Powierzchnia 2300 m2, ambulatorium wraz z zapleczem administracyjnym, zakład diagnostyki obrazowej: CT, RTG, MR, USG, zakład diagnostyki nieinwazyjnej, blok operacyjny – 2 sale operacyjne, POP, oddział łóżkowy – 30 łóżek
 • Zakres prac projektowych:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji, chłodu dla klimatyzacji, ogrzewania, zasilania nagrzewnic

Realizacja 2010/ 2011

 

 

 

 

(źródło zdjęcia: enel.pl)

Szpital Enel-Med przy Al. Solidarności w Warszawie

Centrum Neurobiologii IBD PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie

Informacje techniczne:

 • Nazwa obiektu:
  Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie
 • Lokalizacja obiektu:
  ul. Pasteura 3, Warszawa
 • Charakterystyka obiektu:
  Powierzchnia ~3000 m2, laboratoria o różnej funkcji, hodowla komórek, pracownie modeli zwierzęcych – behawior, sala sekcyjna, rezonans magnetyczny
 • Zakres prac projektowych:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji, chłodu dla klimatyzacji

Realizacja 2008 / 2009

(źródło zdjęcia: www.nencki.edu.pl)

Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie