INFORMACJE O NAS Poznaj bliżej PPMP & POROWSKI DESIGN

Pracownia Projektowa Mieczysław Porowski powstała w 1990 roku. Jest firmą prywatną, jej właścicielem jest dr hab. inż. Mieczysław Porowski prof. nadzw. PP.


Do 1995 roku była firmą jednoosobową, od 1996 roku zatrudniała pełnoetatowych pracowników stałych. Wszyscy zatrudnieni pracownicy są magistrami inżynierami w specjalności inżynierii środowiska.


POROWSKI DESIGN Pracownia Projektowa powstała jako rozszerzenie oferty PPMP. Jest firmą prywatną, jej właścicielem jest mgr inż. Wojciech Porowski


Aktualnie główna siedziba obu firm mieści się w Poznaniu przy Os. Rusa 62/2. Firmy posiadają pełne, niezbędne w procesie projektowania wyposażenie m.in. nowoczesne stanowiska komputerowe z multimonitorami, drukarki, ploter, wielofunkcyjne urządzenie drukujące oraz licencjonowane oprogramowanie AutoCAD, BricsCad, pakiet oprogramowania firmy Fluid-desk m.in. Ventpack, Hydronicpack, SLD, Microsoft Office, a także dodatkowe specjalistyczne oprogramowania wspomagające proces projektowania. Od 1997 roku wszystkie projekty realizowane są w technice AutoCAD. Na życzenie klienta mogą być również wykonane w technice 3D, BIM (*.IFC).


Zakres naszej działalności projektowej obejmuje:


• instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
• instalacje odpylające i transportu pneumatycznego,
• instalacje centralnego ogrzewania, technologii kotłowni oraz węzłów ciepła,
• instalacje chłodnicze.

Specjalizujemy się w instalacjach powietrznych (wentylacja, klimatyzacja, odpylanie), grzewczych oraz chłodniczych i w tym zakresie posiadamy w ostatnich latach największą liczbę realizacji. Dotyczy to w szczególności klimatyzacji pomieszczeń czystych, głównie w szpitalnictwie (24 obiekty szpitalne w ostatnich 20 latach), klimatyzacji budynków biurowych, hotelowych, handlowych, a także budynków przemysłowych o różnorodnej technologii. W wyżej wymienionej branży wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, oceny i ekspertyzy, jak również projektowane charakterystyki energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.


W szczególnych przypadkach zakres świadczonych prac projektowych jest szerszy i obejmuje całą branżę instalacyjną, jednak wówczas część prac projektowych zostaje zlecana naszym stałym partnerom projektowym. Dotyczy to w szczególności instalacji wod.-kan., elektrycznych i automatyki, a także projektów architektonicznych i konstrukcyjnych.


Poza działalnością projektową wykonujemy również prace o charakterze studialnym oraz ekspertyzy z zakresu ogrzewnictwa, chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także pomiary i regulacje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.


Od wielu lat posiadamy stałą współpracę i realizujemy projekty dla szeregu znanych renomowanych inwestorów. Dotyczy to między innymi firmy AMICA WRONKI S.A. (60 projektów od 1993 roku), RABEN Logistics w Gądkach k/ Poznania (30 projektów od 1995 roku), Kulczyk – Tradex – Poznań, Warszawa (20 projektów od 1997 roku), Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju (12 projektów od 1998 roku)

PPMP i Porowski Design w liczbach

lat doświadczenia
zrealizowanych projektów
m2 projektowanej powierzchni każdego roku.
Krótko o nas

Dr hab. inż. Mieczysław Porowski prof. nadzw. PP ...

mgr inż. Wojciech Porowski ...