INFORMACJE O NAS Poznaj bliżej PPMP & POROWSKI DESIGN

Pracownia Projektowa Mieczysław Porowski powstała w 1990 roku. Jest firmą prywatną, jej właścicielem jest prof. PP dr hab. inż. Mieczysław Porowski.


Do 1995 roku była firmą jednoosobową, od 1996 roku zatrudniała pełnoetatowych pracowników stałych. Wszyscy zatrudnieni pracownicy są magistrami inżynierami w specjalności inżynierii środowiska.


POROWSKI DESIGN Pracownia Projektowa powstała jako rozszerzenie oferty PPMP. Jest firmą prywatną, jej właścicielem jest mgr inż. Wojciech Porowski


Aktualnie główna siedziba obu firm mieści się w Poznaniu przy Os. Rusa 62/2. Firmy posiadają pełne, niezbędne w procesie projektowania wyposażenie m.in. nowoczesne stanowiska komputerowe z multimonitorami, drukarki, ploter, wielofunkcyjne urządzenie drukujące oraz licencjonowane oprogramowanie AutoCAD, BricsCad, pakiet oprogramowania firmy Fluid-desk m.in. Ventpack, Hydronicpack, SLD, Microsoft Office, a także dodatkowe specjalistyczne oprogramowania wspomagające proces projektowania. Od 1997 roku wszystkie projekty realizowane są w technice AutoCAD. Na życzenie klienta mogą być również wykonane w technice 3D, BIM (*.IFC).


Zakres naszej działalności projektowej obejmuje:


• instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
• instalacje odpylające i transportu pneumatycznego,
• instalacje centralnego ogrzewania, technologii kotłowni oraz węzłów ciepła,
• instalacje chłodnicze.

Specjalizujemy się w instalacjach powietrznych (wentylacja, klimatyzacja, odpylanie), grzewczych oraz chłodniczych i w tym zakresie posiadamy w ostatnich latach największą liczbę realizacji. Dotyczy to w szczególności klimatyzacji pomieszczeń czystych, głównie w szpitalnictwie (24 obiekty szpitalne w ostatnich 20 latach), klimatyzacji budynków biurowych, hotelowych, handlowych, a także budynków przemysłowych o różnorodnej technologii. W wyżej wymienionej branży wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, oceny i ekspertyzy, jak również projektowane charakterystyki energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.


W szczególnych przypadkach zakres świadczonych prac projektowych jest szerszy i obejmuje całą branżę instalacyjną, jednak wówczas część prac projektowych zostaje zlecana naszym stałym partnerom projektowym. Dotyczy to w szczególności instalacji wod.-kan., elektrycznych i automatyki, a także projektów architektonicznych i konstrukcyjnych.


Poza działalnością projektową wykonujemy również prace o charakterze studialnym oraz ekspertyzy z zakresu ogrzewnictwa, chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także pomiary i regulacje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.


Od wielu lat posiadamy stałą współpracę i realizujemy projekty dla szeregu znanych renomowanych inwestorów. Dotyczy to między innymi firmy AMICA WRONKI S.A. (60 projektów od 1993 roku), RABEN Logistics w Gądkach k/ Poznania (30 projektów od 1995 roku), Kulczyk – Tradex – Poznań, Warszawa (20 projektów od 1997 roku), Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju (12 projektów od 1998 roku), Grupa TZMO (6 projektów od 2013 roku).

PPMP i Porowski Design w liczbach

lat doświadczenia
zrealizowanych projektów
m2 projektowanej powierzchni każdego roku.

Krótko o nas

Prof. PP dr hab. inż. Mieczysław Porowski
Od 1984 do chwili obecnej pracuje w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, aktualnie na stanowisku Profesora uczelni. W swojej pracy naukowej specjalizuje się w klimatyzacji pomieszczeń czystych – w tym szpitali, optymalizacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz modelowaniu matematycznym wymiany ciepła w wymiennikach z wypełnieniem, a zwłaszcza w regeneratorach obrotowych stosowanych w klimatyzacji. Ogółem Jego dorobek naukowy jako autora lub współautora obejmuje około 90 prac publikowanych w tym 3 monografie, najważniejsze z nich opublikowane zostały i są cytowane w czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej. Od 2008 roku jest członkiem, a w kadencji 2016-2020 sekretarzem Sekcji Ciepłownictwa, Klimatyzacji i Zaopatrzenia w Wodę Podsekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji, Wydziału IV Nauk Technicznych, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Osiągnięcia techniczne są ściśle związane z osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. Obejmują one oryginalne rozwiązania systemów klimatyzacyjnych w budynkach dla najbardziej zaawansowanych technologii, a zwłaszcza pomieszczeń czystych, w tym szpitali i farmacji. Jest autorem projektów systemów wentylacji i klimatyzacji oraz ogrzewania lub chłodzenia dla 24 obiektów szpitalnych w Polsce wdrożonych w ostatnich 20 latach. Ogółem Jego dorobek techniczny i wdrożeniowy obejmuje ponad 600 zrealizowanych projektów systemów wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania oraz chłodzenia dla budynków przemysłowych, szpitalnych lub użyteczności publicznej.

mgr inż. Wojciech Porowski
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Od 2005 roku związany z projektowaniem instalacji HVAC obiektów o zróżnicowanej technologii, w szczególności medycznych i przemysłowych. W 2013 uzyskał z wyróżnieniem uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Od 2016 roku właściciel i główny projektant pracowni projektowej POROWSKI DESIGN.