REALIZACJE Zobacz dotychczas wykonane wybrane projekty

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

Informacje techniczne:

 • Nazwa obiektu:
  Rozbudowa Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii
  i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy poprzez dobudowę Budynku Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty
 • Lokalizacja obiektu:
  ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany
 • Charakterystyka obiektu:
  Powierzchnia 8000 m2, odział szpitalny, izba przyjęć, zakład naukowy, blok operacyjny (4 sale operacyjne), oddział dziecięcy, zakład implantów, zespół laboratoriów
 • Zakres prac projektowych:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji, chłodu dla klimatyzacji, ogrzewania, zasilania nagrzewnic

Realizacja 2010 / 2011

 

(źródło zdjęcia: archimed.pl)

Rozbudowa Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii
i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy poprzez dobudowę Budynku Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty

Centrum Neurobiologii IBD PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie

Informacje techniczne:

 • Nazwa obiektu:
  Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie
 • Lokalizacja obiektu:
  ul. Pasteura 3, Warszawa
 • Charakterystyka obiektu:
  Powierzchnia ~2700 m2, laboratoria o różnej funkcji, hodowla komórek, pracownie modeli zwierzęcych – behawior, sala sekcyjna, rezonans magnetyczny
 • Zakres prac projektowych:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji, chłodu dla klimatyzacji

Realizacja 2008 / 2009

(źródło zdjęcia: www.nencki.gov.pl)

Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie

Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje techniczne:

 • Nazwa obiektu:
  Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego
  w Poznaniu
 • Lokalizacja obiektu:
  ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań
 • Charakterystyka obiektu:
  Powierzchnia ~14000 m2, laboratoria o różnej funkcji, zwierzętarnia, rezonans magnetyczny
 • Zakres prac projektowych:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji, chłodu dla klimatyzacji

Realizacja 2007 / 2008

 


(źródło zdjęcia: budimex.pl)

Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu