Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

Informacje techniczne:

 • Nazwa obiektu:
  Rozbudowa Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii
  i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy poprzez dobudowę Budynku Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty
 • Lokalizacja obiektu:
  ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany
 • Charakterystyka obiektu:
  Powierzchnia 8000 m2, odział szpitalny, izba przyjęć, zakład naukowy, blok operacyjny (4 sale operacyjne), oddział dziecięcy, zakład implantów, zespół laboratoriów
 • Zakres prac projektowych:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji, chłodu dla klimatyzacji, ogrzewania, zasilania nagrzewnic

Realizacja 2010 / 2011 / 2012

 

(źródło zdjęcia: archimed.pl, whc.ifps.org.pl)