Centrum Neurobiologii IBD PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie

Informacje techniczne:

 • Nazwa obiektu:
  Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie
 • Lokalizacja obiektu:
  ul. Pasteura 3, Warszawa
 • Charakterystyka obiektu:
  Powierzchnia ~3000 m2, laboratoria o różnej funkcji, hodowla komórek, pracownie modeli zwierzęcych – behawior, sala sekcyjna, rezonans magnetyczny
 • Zakres prac projektowych:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji, chłodu dla klimatyzacji

Realizacja 2008 / 2009

(źródło zdjęcia: www.nencki.edu.pl)