Autostrada Wielkopolska S.A.

Informacje techniczne:

 • Nazwa obiektu:
  Budynek Biura Zarządzania Autostradą A2 OUA „Kotowo”
 • Lokalizacja obiektu:
  Obwodnica autostrady A2 – węzeł „Kotowo”
 • Charakterystyka obiektu:
  Budynek o powierzchni 1650 m2 i kubaturze 8270 m3 – część administracyjno – biurowa wraz z dyrekcją, część zarządzania ruchem autostradowym oraz część socjalna dla pracowników utrzymania drogi
 • Zakres prac projektowych:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody lodowej, technologii kotłowni oraz instalacja wewnętrzna gazu

Realizacja 2002