PROJEKTOWANIE

Wykonujemy projekty branżowe w zakresie:

• instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

• instalacji odpylania i transportu pneumatycznego

• instalacji centralnego ogrzewania i technologii kotłowni

• instalacji chłodniczych

• instalacji oddymiania i zabezpieczenia przed zadymieniem