Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr inż. Janusz Plewa

z-ca Dyrektora ds. technicznych

kreska
„Projekt dla sali koncertowej, estrady oraz pom. muzyków w branżach instalacji klimatyzacji, chłodniczej, elektroenergetycznej i automatyki, konstrukcyjnej, architektury wnętrz oraz ochrony akustycznej opracowany został z należytą starannością w oparciu o najnowsze rozwiązania techniki klimatyzacyjnej. Instalacja pracuje poprawnie i osiąga zakładane parametry powietrza oraz parametry akustyczne.”