Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

mgr Edmund Wojszel

z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

kreska
„Projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic dla Oddziału Transplantacji Szpiku zostały wykonane z należytą starannością, a wykonane instalacje realizują oczekiwane funkcje.”