Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju

Jerzy Didyk

z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

kreska
„Dokumentacja projektowa dla kompleksu projektów w branży wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa dla bloków A1÷A3, B÷F, kuchni, pralni o łącznej powierzchni ~40.000 m2 została wykonana z należytą starannością, a realizowane instalacje osiągają założone parametry i pracują poprawnie.”