Hotel Bazar Poznański S.A.

Dominik Kliński / Jędrzej Twardowski

Zarząd Bazaru Poznańskiego

kreska
„Projekty dla kompleksu budynków Hotelu Bazar Poznański S.A. w branżach wentylacji i klimatyzacji, c.o. i zasilania nagrzewnic, modernizacji technologii kotłowni oraz wody lodowej opracowane zostały kompleksowo, bardzo starannie, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy technicznej w realizowanym zakresie.”